2018 Tapa etentje cursisten

Gezamelijk eten met een deel van onze cursisten.
Met zelf klaargemaakte hapje in Itokan Health Centrum......een groot succes!