Corona virus

Ook wij ontkomen er niet aan. Naar verwachting neemt het aantal besmettingen de komende weken toe.
Blijf in ieder geval thuis als je je niet lekker voelt en ook als je kortgeleden in een risico gebied bent geweest.